Vraag van de maand: wat is de arbeidshygiënische strategie?

Ik ben de eigenaar van een schilderbedrijf. Ik heb begrepen dat ik alle gezondheidsrisico’s waar mijn werknemers mee te maken kunnen krijgen op papier moet zetten. Ook moet ik een plan maken om die risico’s aan te pakken. Nou las ik ergens dat de oplosmiddelen waar wij mee werken gevaarlijke stoffen zijn en dat ik een arbeidshygiënische strategie daarop moet toepassen. Kunnen jullie mij vertellen wat dat is?
Huisschilder giet verf in verfbak © Shutterstock

Antwoord van het SER Arboplatform:

De arbeidshygiënische strategie is kort gezegd de volgorde waarin een bedrijf maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat het werk zo gezond en veilig mogelijk gedaan kan worden. In artikel 4.4 van het Arbobesluit staat beschreven wat de arbeidshygiënische strategie specifiek inhoudt voor gevaarlijke stoffen. 

Vier stappen

Welke maatregelen moeten in welke volgorde door bedrijven worden genomen bij het aanpakken van gevaarlijke stoffen? Het gaat daarbij om een volgorde van vier stappen:

  • Stap 1: Vervang de gevaarlijke stof door een niet of minder gevaarlijke stof
  • Stap 2: Pas technische maatregelen, werkprocessen, uitrustingen en materialen toe die de risico’s voorkomen of beperken
  • Stap 3: Tref collectieve beschermingsmaatregelen bij de bron of neem organisatorische maatregelen
  • Stap 4: Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor de werknemers die (kunnen) worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen

Vaste volgorde

Belangrijk om te onthouden is, dat je geen stappen zomaar mag overslaan bij het aanpakken van de risico’s. De maatregelen uit de volgende stap neem je pas als de eerdere stap redelijkerwijs technisch, uitvoerend of economisch niet mogelijk is. Het kan ook zijn dat het gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers door de stap niet volledig wordt weggenomen.

Let op: voor kankerverwekkende, mutagene, reprotoxische (CMR) stoffen en biologische agentia geldt dat je alleen de volgende stap maatregelen mag nemen als de eerdere stap technisch niet mogelijk is. Of de eerdere stap economisch redelijkerwijs niet mogelijk is, is daarbij niet van belang. Dit heeft te maken met de ernst van de mogelijke gevolgen van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen.

De Inspectie SZW heeft een document gemaakt om de vier stappen van de arbeidshygiënische strategie in meer detail en met concrete voorbeelden uit te leggen.

Heeft u een vraag over gezond en veilig werken?

Bent u arboprofessional en heeft u een vraag? Wij zoeken voor u het antwoord of helpen u op weg.