Vraag van de maand: Wie draagt de kosten van re-integratie?

“Ik moet in het kader van mijn re-integratie een medische behandeling ondergaan. Mag de werkgever mij vragen om hiervoor de eigen zorgverzekering te gebruiken?

Scheikundeles
Als een werknemer langer ziek is dan dient een re-integratietraject gestart worden om terugkeer naar werk geheel of gedeeltelijk mogelijk te maken. De werkgever en werknemer maken daar samen afspraken over. In het algemeen geldt: de werkgever moet adequate re-integratie-inspanningen leveren en de werknemer moet daaraan meewerken, voor zo ver dat redelijkerwijs van beiden kan worden verwacht. Soms zijn bij de re-integratie medische behandelingen nodig wat kosten met zich mee kan brengen.

Wie betaalt wat?

Het UWV heeft beleidsregels opgesteld over de beoordeling van re-integratie van werknemers van het UWV. Bij punt 9 staat het volgende: 

  • De werkgever draagt de kosten van re-integratie van de werknemer.
  • De werkgever mag rekening houden met vergoedingen die de werknemer via zijn zorgverzekering of andere verzekeringen voor die behandeling krijgt.
  • De werkgever mag niet van de werknemer verlangen dat deze aanvullende ziektekostenverzekeringen sluit voor behandelingen die niet zijn opgenomen in de basisverzekering.
  • Het is ook mogelijk dat de werkgever met de werknemer een regeling treft ten aanzien van terugbetaling van de re-integratiekosten indien het traject slaagt en de werknemer daarna binnen een bepaalde periode vrijwillig ontslag neemt.

Redelijkheid medische behandeling

In het kader van de kosten is het ook van belang dat de medische behandelingen ook de meest passende behandelingen zijn, dat wil zeggen het meest effect hebben. Bij de vaststelling van de financiële bijdrage die van de werkgever kan worden gevraagd ten behoeve van de re-integratie is de redelijkheid van belang. De Wet WIA vergoedt in bepaalde gevallen kosten van re-integratie-instrumenten, zoals arbeidsplaatsvoorzieningen (artikel 35) en subsidies (artikel 36) .

Relevante informatie

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van arbo? Stel een vraag.