Merendeel bedrijven leeft arbo-regels onvoldoende na

De meeste bedrijven doen te weinig aan het naleven van belangrijke arbo-regels. In 2018 heeft een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor werknemers. Dit blijkt uit het onderzoek 'Arbo in bedrijf' dat de Inspectie SZW heeft uitgevoerd.
Man bekijkt bouwtekening Foto: Shutterstock

Kleine toename

Arbo in bedrijf is een monitoronderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het aandeel bedrijven met een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) is toegenomen van 45 procent in 2016 naar 49 procent in 2018. Ruim tachtig procent van de werknemers werkt bij een bedrijf met een RI&E. Dit komt doordat grote bedrijven doorgaans vaker voldoen aan arbo-verplichtingen dan kleine bedrijven. 

Beeldschermwerk

In het onderzoek is gekeken naar negen specifieke arbeidsrisico’s bij bedrijven. Van alle risico’s komt beeldschermwerk het meest voor. Van het totaal aantal bedrijven waar één of meerdere risico’s aanwezig is of zijn, heeft 60 tot 78 procent voldoende of goede maatregelen genomen om werknemers te beschermen.

Meer informatie: