CPB en SCP: Arbeidsmarktpositie van migranten moet verbeterd worden

De kloof op de arbeidsmarkt tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond is nog altijd groot en hardnekkig . Van de mensen met een migratieachtergrond is een kleiner deel aan het werk dan van de mensen zonder een migratieachtergrond.
Lasser aan het werk Shutterstock

Door de coronacrisis dreigen deze verschillen verder op te lopen. Overheden zoals gemeenten en werkgevers kunnen iets doen om de ongelijkheid tegen te gaan. Bijvoorbeeld intensieve begeleiding door gemeenten, migranten eerder toegang te geven tot de arbeidsmarkt en sterkere financiële prikkels voor zowel werkgevers als werknemers.

Dit blijkt uit de publicatie 'Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt' van het Centraal Planbureau (CPB)  en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die op 15 oktober jl. is gepubliceerd. 

Lees het rapport ‘Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt’