CPB: 'Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders’

Vanaf 1 januari 2022 krijgen gemeenten weer de regie over inburgering van nieuwkomers. Een snellere begeleiding naar werk is daarbij — naast een sneller inburgeringstraject — een belangrijk beleidsdoel van de nieuwe inburgeringswet.

Volwasseneducatie in klaslokaal met studenten en leerkracht © Shutterstock
De vraag voor gemeenten als het aankomt op mensen begeleiden naar werk is als volgt: Gelijk starten met integreren of wachten, bijvoorbeeld omdat je denkt dat iemand snel verhuist of elders makkelijker werk vindt.

Gemeenten kunnen het best gelijk beginnen met inburgeren en het begeleiden naar werk, aangezien wachten voor niemand gunstig is. Het is moeilijk om goed te voorspellen welke nieuwkomers snel weer zullen vertrekken. Bovendien blijkt dat degenen die verhuizen naar een andere gemeente in Nederland, daar uiteindelijk geen betere baankans hebben. Vanuit maatschappelijk perspectief is er dus ook geen reden om te wachten met het koppelen van nieuwkomers aan de lokale arbeidsmarkt in de gemeente van eerste vestiging.

Dit blijkt uit de Policy Brief ‘Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders’ van het Centraal Planbureau (CPB) die op 2 september 2021 is gepubliceerd.