Hulp voor arbeidsmarktbeleid bij energietransitie

Voldoende geschoold personeel is onmisbaar voor een succesvolle energietransitie. Maar hoe zorg je voor een goed arbeidsmarktbeleid? In een handreiking voor de regionale energiestrategieën (RES’en) staan aandachtspunten.
© Shutterstock

Om de klimaatdoelen te halen zijn veel werknemers voor de energietransitie nodig. Het is belangrijk dat zij hun vaardigheden actueel houden. Het document helpt om dit in een vroeg stadium mee te nemen in de RES’en.

In de handreiking zijn praktijkvoorbeelden en aandachts- en leerpunten te vinden. De handreiking is gemaakt door de SER en de Klimaatakkoord-taakgroep Arbeidsmarkt en scholing.