Inspirerende eerste dialoogbijeenkomst arbeidsmarkt van gezondheidszorg

Op woensdag 27 januari vond een eerste dialoogbijeenkomst over arbeidsmarkt van de gezondheidszorg plaats. Doel van de bijeenkomst was het in kaart brengen van de huidige arbeidsmarkt, het toekomstbeeld en de knelpunten op deze arbeidsmarkt. Deze eerste dialoogbijeenkomst ging specifiek over arbeidsmarkt van de cure-sector, op 18 februari volgt een dialoogbijeenkomst over de care-sector.
Verpleegkundige in het ziekenhuis.

Inleiding door Pauline Meurs

Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, verzorgde een inleiding voor de bijeenkomst. Zij schetste de situatie van de arbeidsmarkt vanuit het perspectief van de zorgvrager, technologie en beleid. Daarnaast noemde zij drie belangrijke factoren die van invloed zijn op het werk van de zorgprofessional: comakership (patient en zorgprofessional komen samen tot het behandelplan), wendbaarheid (flexibiliteit om met de steeds groter wordende sociaal-economische gezondheidsverschillen om te gaan) en professionele identiteit (specialisatie versus generalisatie).

Dialoogtafels

Na de inleiding gingen deelnemers aan diverse dialoogtafels met elkaar in gesprek aan de hand van de thema’s vergrijzing en langer doorwerken, organisatie en financiering, kwaliteit en aanbod van zorgpersoneel en arbeidsmarktknelpunten. Hier werden onderwerpen besproken als tekorten aan zorgpersoneel, vaardigheden en competenties, samenwerking tussen de cure- en care sector en technologische ontwikkelingen.

Naar aanleiding van deze en de volgende dialoogbijeenkomst over arbeidsmarkt van de gezondheidszorg gaat de SER-Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg (SZG) met elkaar om tafel om te bezien of en hoe de SER een mogelijk advies aan het kabinet kan uitbrengen over de arbeidsmarkt van de gezondheidszorg.