Verkenning ‘Arbeidsmarkt in Culturele sector’ toegelicht in Commissie OCW

Eind januari van dit jaar verscheen de verkenning van de arbeidsmarkt in de culturele sector, een co-productie van de Raad voor Cultuur en de SER. Vandaag werd deze door een delegatie van de beide raden, onder leiding van respectievelijk Joop Daalmeijer en Mariëtte Hamer, toegelicht in de Tweedekamer Commissie OCW. Daarbij waren aanwezig de Kamerleden Monasch (PvdA), Van Veen (VVD) en Van Weyenberg (D66).
Arbeidsmarkt culturele sector.
Na inleidingen door Hamer en Daalmeijer stelden de Kamerleden verdiepende vragen. Aan de orde kwam onder meer het ontstaan van de problemen in de sector en het verband met bezuinigingen, de gevolgen voor zelfstandigen en voor mensen in loondienst, de rol van werkgevers, de sociale dialoog in de sector en de gevolgen van de bezuinigingen voor de kwaliteit van het aanbod.

Eerder werd de verkenning tijdens een bijeenkomst naar aanleiding hiervan, al aangeboden aan minister Bussemaker. Eind april organiseren de Raad voor Cultuur en de SER een stakeholder bijeenkomst. Daarbij zal vooral worden doorgepraat over mogelijke oplossingen voor de langere termijn.