Dialoogbijeenkomst arbeidsmarkt in de care sector

Op 18 februari organiseerde de SER een dialoogbijeenkomst over de care sector. Het centrale thema hierin werd gevormd door de gevolgen van de ontwikkelingen in de care sector voor de arbeidsmarkt van het zorgpersoneel en de knelpunten en uitdagingen die hierin voor de komende 10 jaar worden verwacht. Het doel was om relevante sociaal-economische beleidsvragen te formuleren waar de SER mee aan de slag kan gaan.
Dialoogbijeenkomsten arbeidsmarkt gezondheidszorg.

Han Noten over het veranderende zorgveld

Het onderwerp werd ingeleid door de heer Han Noten. Vanuit zijn rol als voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein schetste hij enkele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hierbij noemde hij bijvoorbeeld de veranderende rol van de professionals, het steeds zichtbaarder worden van de complexiteit van het veld, de zorg als onderdeel van de gemeenschap in plaats van enkel de beroepsgroep en de overdaad aan opleidingsmogelijkheden en beroepskwalificaties.

Dialoogtafels over uitdagingen en oplossingen in de care sector

Gedurende de middag werd levendig gediscussieerd over de knelpunten en uitdagingen die de ontwikkelingen in de care sector met zich meebrengen. Hierbij spraken deelnemers over de veranderende rol van professionals en de gevolgen die dat heeft voor de competenties van het zorgpersoneel, de arbeidsmarkt en werkgelegenheid voor lager opgeleid personeel, de gevolgen van de arbeidsmarktontwikkelingen voor de duurzame inzetbaarheid van het personeel en de knelpunten en uitdagingen ten aanzien van de inrichting van het domein care.

De bijeenkomst op 18 februari was de tweede over arbeidsmarkt in de gezondheidszorg, na een dialoogbijeenkomst over de cure sector op 27 januari. De uitkomsten van beide sessies leiden tot een notitie voor de commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg (CSG). Dit voorjaar bekijken zij of en hoe deze uitkomsten leiden tot een eventueel advies vanuit de SER over de arbeidsmarkt van de gezondheidszorg.