Energienetwerkbeheerder Alliander en financiële holding Madeleine Charging hebben de Fusiegedragsregels overtreden

Naar aanleiding van een klacht van de FNV heeft de Geschillencommissie Fusiegedragsregels geoordeeld dat Alliander en Madeleine Charging de Fusiegedragsregels hebben overtreden. De fusiepartijen hebben de FNV onvoldoende schriftelijk geïnformeerd over de op handen zijnde fusie.
Logo Alliander

Volgens de Fusiegedragsregels moeten fusiepartijen schriftelijk aan de vakbonden laten weten wat de motieven voor de fusie zijn en wat dat betekent voor de werknemers. Ook moeten de vakbonden de tijd krijgen om zich een oordeel te vormen over de fusie. De ondernemingsraad moet de mogelijkheid hebben om dit oordeel van de vakbond te betrekken bij zijn advies aan de ondernemer.

Verschillend gedacht over afspraken

Alliander heeft op 14 mei 2018 in een brief aan de FNV de voorgenomen fusie gemeld. Op uitnodiging van Alliander heeft op 15 mei 2018 een gesprek tussen alle partijen plaatsgevonden en is meer informatie over de fusie gegeven. Achteraf bleek dat er verschillend werd gedacht over de gemaakte afspraken. De fusie is na dit gesprek tot stand gekomen.

Klacht FNV

De FNV heeft een klacht ingediend, omdat – volgens de FNV – de fusiepartijen de Fusiegedragsregels hadden overtreden. De FNV zou niet voldoende (schriftelijk) zijn ingelicht over de motieven van de fusie en de gevolgen voor de werknemers. Ook zou de FNV geen mogelijkheid hebben gekregen om haar oordeel te geven over de fusie. Tot slot heeft de ondernemingsraad geen kans gekregen om het oordeel van de vakbond in zijn advies aan de ondernemer te betrekken.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De Geschillencommissie oordeelt dat de fusiepartijen de FNV niet voldoende schriftelijk hebben geïnformeerd over de fusie. Vervolgens overweegt de Geschillencommissie dat de FNV en fusiepartijen een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor het overlegproces. Als de FNV na het gesprek van 15 mei 2018 meer informatie had willen hebben, had zij hier actief om kunnen vragen. Omdat de FNV dit niet heeft gedaan, oordeelt de Geschillencommissie dat de andere verplichtingen uit de Fusiegedragsregels niet zijn geschonden.

Kortom: de fusiepartijen moeten de vakbonden voldoende informeren, en de vakbond moet actief om informatie vragen als de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt.

Download de volledige uitspraak van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels