Kabinet vraagt SER advies over 7 sociaal-economische onderwerpen

Het kabinet is van plan de Sociaal-Economische Raad (SER) om zeven adviezen te vragen. De ministerraad heeft daar vandaag mee ingestemd.
Gebouw Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag. © Christiaan Krouwels

De eerste vraag gaat over burgers met een lage sociaal-economische status, dus minder dan gemiddelde opleiding en inkomen. Zij hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange gezonde levensverwachting. Hoe is dit te verklaren, voorkomen en verkleinen? En hoe kan het sociale zekerheidsstelsel daaraan bijdragen? Het kabinet wil een beroep doen op de ervaring van de SER om de sociale dialoog in Nederland hierover verder te brengen.

De tweede vraag betreft economische kansen in regio’s met bevolkingsdaling. Banen zijn in zulke regio’s minder dichtbij en minder makkelijk te vinden. Het Kabinet wil onder andere weten hoe de economie van deze regio’s kan worden versterkt. De circulaire economie is het volgende onderwerp. Daarbij gaat het om de gevolgen voor het goederenvervoer en de ruimtelijke structuur van Nederland. De vierde vraag is een vervolg op het SER-advies uit 2019 over de samenhang tussen Internationaal MVO en de Sustainable Development Goals. Het kabinet wil nu weten welke combinaties van beleidsmaatregelen het beste resultaat geven.

Jongerenplatform opnieuw gevraagd

Ook de Tweede Kamer heeft in aangenomen moties gevraagd om adviezen. Het kabinet neemt die vragen dus over. Het SER-Jongerenplatform is opnieuw gevraagd om een advies, dit keer over de gevolgen van het minimumloon voor volwassenen. Daarnaast is er gevraagd om scenario’s uit te werken die burgers meer zekerheid en grip op werk, inkomen en leven bieden. Tenslotte wil het kabinet advies over het creëren van een mantelzorgvriendelijke werkomgeving.

Adviezen waar de SER momenteel nog aan werkt gaan over:

  • het bevorderen van gelijke kansen;
  • duurzaamheid van biomassa;
  • platformeconomie en werk;
  • werkende armen;
  • biomonitoring en sensoring.

Deze adviezen zullen in de loop van het jaar worden uitgebracht.

Download

Brief 'Adviesaanvragen SER 2020' van minister Koolmees van SZW (pdf, 1759 kB)