SER-advies Werkende combinatie overhandigd aan kabinet

SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft op 31 oktober het advies ‘Een werkende combinatie’ overhandigd aan de ministers Asscher (SZW) en Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS). “Wij constateren dat tijd een schaars goed is geworden.
SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft op 31 oktober het advies ‘Een werkende combinatie’ overhandigd aan de ministers Asscher (SZW) en Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS).
Iedereen moet meer dingen tegelijk doen en in een hogere snelheid”, vertelt ze tijdens de Arbeid en Zorg bijeenkomst die door de drie ministeries in Madurodam is georganiseerd. “Het was altijd al ingewikkeld om arbeid en zorg te combineren, nu komt er ook nog de noodzaak bij om je permanent te blijven ontwikkelen in je loopbaan en nieuwe dingen bij te leren. En alle privécontacten met sociale media en app-groepjes vragen ook meer tijd. Het gaat om een stapeling van taken, die allemaal een beroep doen op tijd. Dat kan knelpunten opleveren.”

In het advies heeft de SER gekeken hoe beter met het combineren om te gaan. “Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, werkgevers en werknemers om daar oplossingen voor te bieden”, aldus Hamer.

Persoonlijke dienstverlening

In eerdere adviezen is vooral naar oplossingen gekeken in de sfeer van tijd en geld. “Denk aan verlofregelingen, spaarregelingen of fiscale regelingen”, licht Hamer toe. “Die blijven belangrijk, maar in dit nieuwe advies kijken we ook naar oplossingen in de vorm van diensten. Er is juist in deze tijd een enorme behoefte aan persoonlijke diensten: klusjes thuis, boodschappendiensten, schoonmaken, de tuin vaker onderhouden. Daar ligt nieuwe werkgelegenheid.”

Hamer: “We zeggen niet dat het dé oplossing is, maar we zien hier zeker kansen in. In andere landen is deze vorm van persoonlijke dienstverlening al verder ontwikkeld. De SER wil op korte termijn een conferentie organiseren om daarvan te leren: hoe organiseren andere landen deze dienstverlening en hoe slagen ze erin om hier fatsoenlijk werk van te maken.”

Asscher: Toe aan volgende stap

De bewindslieden reageerden positief op het SER-advies en de toelichting door Mariëtte Hamer. Op het gebied van arbeid en zorg is er volgens Asscher in Nederland nog een wereld te winnen. “Er zijn meer mogelijkheden om iemand te verzorgen die ziek is. Er is meer ouderschapsverlof. Maar we zijn toe aan een volgende stap om Nederland echt een modern land te laten zijn waar werk en privé normaal is als combinatie. Het SER-advies kan hierbij helpen.”