Uitbreiding adviesaanvraag over aantrekkelijk werk in de zorg

Minister Tamara van Ark voor Medische Zorg en Sport heeft een aanvullend verzoek gedaan op de adviesaanvraag over het aantrekkelijker maken van werken in de zorg.
Plezierig werken in de zorg © Shutterstock

Download de uitbreiding van het adviesaanvraag van minister van Ark

Download aanvullende ideeën vanuit de Tweede Kamer

De minister vroeg in oktober om advies en suggesties voor betere begeleiding en beloning van nieuwe medewerkers in de zorg, mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en suggesties om het werkplezier, de professionele autonomie en het (financieel) perspectief van werknemers in de zorg te vergroten. De SER is met dit verzoek aan de slag. Hiervoor is inmiddels de commissie Arbeidsmarkt in de Zorg opgericht, onder voorzitterschap van prof. dr. Romke van der Veen.

De minister deed haar aanvullend verzoek naar aanleiding van een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer in november. Zij werd daar gevraagd om na te denken over de mogelijkheden en voorwaarden voor één cao voor verpleegkundigen en verzorgenden. Ook met de beantwoording van deze vraag is de commissie inmiddels gestart. De commissie zal in de loop van 2021 zijn advies publiceren.

Gerelateerd nieuwsbericht:

Adviesaanvraag over werken in de zorg - 23 oktober 2020