Veel aandacht voor leven lang ontwikkelen in steunpakket

Mede door de coronacrisis wordt de urgentie voor leven lang ontwikkelen in steeds meer sectoren gevoeld. Omscholing of een andere vorm van ontwikkeling is van groot belang om werk te behouden of een nieuwe baan te vinden. Het kabinet stelt hiervoor extra geld beschikbaar.
© Shutterstock

De steun maakt onderdeel uit van het derde steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden. Er komt onder andere 230 miljoen euro vrij voor bijvoorbeeld ontwikkeladviezen, online scholing en het versterken van de leercultuur in organisaties.

Ondersteuning

De ondersteuning krijgt daarnaast vorm met regionale mobiliteitsteams. In deze teams werken werkgevers samen met sociale partners, beroepsonderwijs, UWV en gemeenten om mensen te begeleiden die hun baan zijn verloren of dreigen te verliezen. Daarvoor trekt het kabinet 650 miljoen euro uit.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie de website van de Rijksoverheid of de Kamerbrief Steun- en herstelpakket.