Inspectie SZW vraagt meer aandacht voor beroepsziekten

Beroepsziekten gaan gepaard met veel persoonlijk leed en hoge (maatschappelijke) kosten. Maar preventie van beroepsziekten heeft lang in de schaduw gestaan van het voorkómen van arbeidsongevallen en onveilige werksituaties. Het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ van de Inspectie SZW laat zien dat er meer moet gebeuren om beroepsziekten te voorkomen.

Verfspuiter in beschermde kleding aan het werk © Shutterstock

Enkele cijfers:

  • Jaarlijks zijn er zo’n 4.000 voortijdige sterfgevallen als gevolg van een beroepsziekte;
  • Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers zijn ziek geworden na (langdurige) blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
  • De kosten voor verzuim, arbeidsonge¬schiktheid en zorg, zijn ca 9 miljard euro per jaar. (bron: TNO (2018), Arbobalans 2018, Leiden : TNO, p. 17)

Gevaarlijke stoffen

Jaarlijks overlijden duizenden werknemers voortijdig als gevolg van onveilige en, vooral, ongezonde omstandigheden op hun werk. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vallen door het (langdurig) werken met gevaarlijke stoffen. De verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken, en dus ook voor het voorkómen van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, ligt als eerste bij de werkgever. Maar hoe pak je dat aan?

Op het SER Arboplatform vind je het Dossier Gevaarlijke Stoffen. Dit dossier geeft een overzicht van regels, handige websites en instrumenten. Het rapport ‘Beroepsziekten in Beeld’ kun je daar ook vinden.

Ga naar het dossier Gevaarlijke Stoffen

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Elke werkgever moet een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) hebben om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van het bedrijf in kaart te brengen en aan te pakken. Dat geldt ook voor de risico’s van gevaarlijke stoffen. Juist in bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, is de beheersing van blootstellingsrisico’s vaak niet op orde is (bron: Arbo in bedrijf 2018)

Werkt jouw bedrijf met gevaarlijke stoffen, dan moet je deze werkzaamheden opnemen in de RI&E. In de RI&E staat onder andere om welke gevaarlijke stoffen het gaat en welke maatregelen je neemt om het werk zo gezond en veilig mogelijk te maken.

Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?
Ga naar het dossier RI&E