Arbeidsinspectie vraagt meer aandacht voor arbeidsveiligheid

Ondanks de inspanningen van werkgevers, werknemers en de overheid, gebeuren er dagelijks ongevallen op de werkvloer. Een deel daarvan kan worden voorkomen. Met de Monitor Arbeidsongevallen 2021 spoort de Nederlandse Arbeidsinspectie werkgevers en branches aan om meer aandacht te geven aan arbeidsveiligheid. Niet alleen de arbeidsveiligheid van de eigen werknemers, maar ook van uitzendkrachten.

man op heftruck © Shutterstock

Door oorzaken en toedrachten van ongevallen in kaart te brengen, wil de Arbeidsinspectie bijdragen aan het voorkómen van arbeidsongevallen. Met deze rapportage kan het bedrijfsleven zich richten op preventie van arbeidsongevallen.

Raadpleeg de monitor arbeidsongevallen 2021

In 2021 werden 3.482 arbeidsongevallen gemeld bij de Arbeidsinspectie. 62 mensen overleden als gevolg van een ongeval tijdens het werk. Relatief veel ongevallen vonden plaats in kleine bedrijven. Met name bij bedrijven in afvalbeheer (163), bouw (131), industrie (79) en in de landbouw, bosbouw en visserij (totaal 75). Slachtoffers waren vaak jonger dan 24 jaar of ouder dan 44 jaar.

Het rapport is gebaseerd op de uitkomsten van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek (GAO). Met deze aanpak beoordeelt de Arbeidsinspectie per ongeval welk onderzoek passend is, zoals:

  • Uitgebreid onderzoek bij ongevallen met ernstig letsel (47%*);
  • Afsluiten onderzoek (40%*) of inspectie van de arbeidsplaats (39%*) bij ongevallen waar sprake was van lichter letsel.

*percentage van meldingen van arbeidsongevallen in 2021

Twee typen nader belicht

In deze monitor worden twee typen arbeidsongevallen nader belicht. Het gaat om ongevallen waarbij slachtoffers door iets worden geraakt en die waarbij een rijdend werktuig of voertuig is betrokken. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de arbeidsveiligheid van uitzendkrachten:

  • In circa 20 procent van de afgesloten onderzoeken werden slachtoffers door een object geraakt. Meestal door vallende voorwerpen bij hijswerkzaamheden. 
    7 procent van de slachtoffers kwam te overlijden. Dat is meer dan bij ongevallen met andere vallende objecten (2%). Bij dit type ongeval gaat het vaker om zwaardere objecten;
  • Bij ruim 8 procent was sprake van een ongeval met een voertuig. Behalve het grote aandeel slachtoffers dat als gevolg hiervan overlijdt (7%), krijgen veel slachtoffers te maken met amputatie (20%), botbreuken (71%) en inwendig letsel (20%). Twee derde van dit type ongevallen vond plaats door een heftruck, hefwagen, stapelaar, orderpicker, reachtruck of containerheftruck;
  • Van de 1.937 afgesloten onderzoeken, was bij 16,8 procent (ongeveer één op de zes) het slachtoffer een uitzendkracht. Dit doet vermoeden dat uitzendkrachten vaker dan werknemers gevaarlijk werk doen. Uit onderzoek van RIVM (pdf) blijkt daarnaast dat bij uitzendkrachten vaker sprake is van een gebrek aan kennis en vaardigheden.

Aanpak voor betere arbeidsveiligheid

De SER-handreiking Arbeidsveiligheid biedt de helpende hand bij het groeien in arbeidsveiligheid. Een helpende hand bij het starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie. 

De SER heeft ook een samenvatting van de handreiking gemaakt. Deze beschrijft in het kort de zeven stappen die je moet zetten om de veiligheidsprestaties op de werkvloer aan te pakken en te verbeteren. Maar ook hoe je ongevallen en schade op het werk kunt vermijden.

Wil jij weten hoe je arbeidsveiligheid op jouw werk kunt aanpakken en verbeteren? Raadpleeg de SER-handreiking en de samenvatting.

Gerelateerde SER-handreikingen

Uitzendwerk
- Taal en veiligheidsrisico’s


Wat is het SER Arboplatform?

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.
 
Wil je weten wat er in de Arbowet staat en hoe je deze toepast?