Nieuwkomers en werkgevers vinden elkaar nog onvoldoende

Hoe kunt u als werkgever of gemeente vluchtelingen met een verblijfsvergunning helpen? In de verkenning ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers’ heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) verschillende aanbevelingen gedaan. Deze week gaf de SER een toelichting aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers © Jeroen Poortvliet

Sinds het verschijnen van de verkenning is er gelukkig al vooruitgang geboekt. De aanbevelingen van de SER zijn voor een groot deel overgenomen. Zo krijgen gemeenten in de nieuwe inburgeringswet meer mogelijkheden om nieuwkomers taallessen aan te bieden, in combinatie met werk of een stage.

Structureel integratiebeleid voor alle gemeenten

Helaas weten vluchtelingen en werkgevers elkaar echter nog onvoldoende te vinden. Een kwart van de nieuwkomers die in 2014 naar Nederland zijn gekomen heeft betaald werk gevonden. De SER-commissie dringt daarom aan op een slagvaardige en structurele aanpak voor alle gemeenten en voor de partijen waarmee gemeenten samenwerken, zoals werkgevers en opleidingsinstituten. Het is belangrijk dat vluchtelingen overal op een gelijke manier worden geholpen.

Succesvolle voorbeelden via Werkwijzer Vluchtelingen

De SER heeft de minister hulp aangeboden bij de verdere ontwikkeling van beleid. Zo kunnen succesvolle voorbeelden van participatie van nieuwkomers gebruikt worden in andere gemeenten. De SER verzamelt deze succesvolle voorbeelden op de website Werkwijzer Vluchtelingen.

Goede start voor nieuwkomers

Mariëtte Hamer lichtte het rapport toe aan minister Koolmees samen met de voorzitter van de commissie Geert ten Dam, Kitty Jong (FNV) en Rob Slagmolen (VNO-NCW). De minister staat achter de aanbevelingen van het SER-rapport. “Het is belangrijk dat elke nieuwkomer een snelle en goede start kan maken in Nederland. Dat is goed voor de nieuwkomer, de maatschappij en de werkgever die kampt met personeelstekort. Daarom moeten alle partijen samen kijken hoe we dat voor elkaar krijgen”, aldus de minister.