Steven van Eijck voorzitter SER-commissie Arbeidsomstandigheden

SER-kroonlid Steven van Eijck is de nieuwe voorzitter van de Commissie Arbeidsomstandigheden. Hij is de opvolger van Louise Gunning.
Steven van Eijck, oud-staatssecretaris en nieuw kroonlid © Dirk Hol

Steven van Eijck (1959) was onder andere staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Balkenende I. Van 2006 tot 2014 was Van Eijck voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Tegenwoordig is hij voorzitter van de Rijwiel en Automobiel Industrie (RAI). 

Zelf agenderen

Van Eijck vindt het een ‘ongelooflijke eer’ om kroonlid te zijn. Dit is hét moment voor de SER om de oplossing van een aantal grote maatschappelijke vraagstukken dichterbij te brengen, stelt hij. ‘We kunnen ons hierbij ook proactief opstellen. Niet wachten tot het kabinet vraagt om een verkenning of advies, maar zelf ook onderwerpen agenderen.’

De Commissie Arbeidsomstandigheden houdt zich op dit moment bezig met een verkenning naar de gevolgen van veranderende arbeidsrelaties voor gezond en veilig werken. Deze verkenning wordt medio 2019 verwacht.

Meer informatie: