Nieuw inburgeringsstelsel moet inburgering versnellen en verbeteren

Gemeenten gaan er in het nieuwe inburgeringsstelsel voor zorgen dat nieuwkomers snel Nederlands leren en aan het werk gaan. Dat schreef minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aan de Tweede Kamer.
Jongeren lezen de krant

Het kabinet wil dat statushouders snel een persoonlijk inburgeringsaanbod op maat krijgen. Gemeenten worden daartoe wettelijk verplicht. Op basis van een brede intake spreken gemeenten met de inburgeraar af welke inburgeringsroute wordt afgelegd. 

Verschillende routes

In het nieuwe stelsel combineren inburgeraars taallessen met werk of stage. Jonge inburgeraars kunnen instromen in het vervolgonderwijs. Tot slot is er een kleine groep inburgeraars voor wie deze twee routes allebei niet haalbaar zijn. Zij gaan meer tijd besteden aan het leren van de taal, zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.

Het kabinet streeft ernaar om het wetsvoorstel na de zomer naar de Raad van State te sturen en daarna naar de Tweede Kamer. De wet moet 1 januari 2021 ingaan.

Meer informatie: