Leven lang ontwikkelen, dat doe je regionaal

Vandaag organiseert de Sociaal-Economische Raad (SER) de bijeenkomst ‘Leven lang ontwikkelen, dat doe je regionaal’. Tijdens deze bijeenkomst gaan betrokken beleidsmedewerkers en programmamanagers van provincies, Economic Boards en provinciale SER’en in gesprek over hoe zij hun rol optimaal kunnen spelen.
Toekomstgericht beroepsonderwijs. © Peter Hilz /HH

De wereld om ons heen verandert snel. Technologie verandert ons leven en werken. Er zijn maatschappelijke uitdagingen zoals tekorten op de arbeidsmarkt en de energietransitie. Dat biedt kansen, maar stelt het aanpassingsvermogen van mensen én organisaties op de proef. Ondanks een goede uitgangspositie kunnen we niet achterover leunen. Iedereen, mensen en organisaties, moet zich blijven ontwikkelen zodat we de uitdagingen van de toekomst aan kunnen.

In veel regio’s van Nederland wordt hard gewerkt aan Leven Lang Ontwikkelen. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties creëren randvoorwaarden zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Werkenden doen aan scholing of leren informeel om mee te kunnen (blijven) doen op de arbeidsmarkt. Op regionaal niveau wordt gewerkt aan Human Capital Agenda’s. Maar er ligt nog steeds een grote opgave. Hoe brengen we bijvoorbeeld mensen naar sectoren waar meer werk is? En wat is er nodig om iedereen te betrekken, ook mensen die nu nog niet werken?

Tijdens de bijeenkomst 'Leven lang ontwikkelen, dat doe je regionaal' heeft de SER als doel om deelnemers te inspireren en doen netwerken, en succesfactoren en knelpunten voor Leven Lang Ontwikkelen in de regio op te halen.

De bijeenkomst is op uitnodiging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie van Leven Lang Ontwikkelen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.