Leven Lang Ontwikkelen heeft integrale aanpak nodig

‘We moeten samen zorgen voor een integrale aanpak om iedereen die dat nodig heeft te kunnen helpen om de brug over te kunnen steken naar nieuw werk en vaardigheden blijvend te kunnen ontwikkelen’. Dat zei Mariëtte Hamer donderdag 21 januari in haar inleiding tijdens de technische briefing over Leven Lang Ontwikkelen in de Tweede Kamer Commissie SZW.

Een brug van werk naar werk © SER

De SER-delegatie onder leiding van Mariëtte Hamer bestond uit Jan Pieter Daems (CNV), Nic van Holstein (VCP), Gertrud van Erp (VNO-NCW) en Steve Fok (LTO). Zij gaven toelichting op drie documenten die recent door de SER aan de Kamer zijn gestuurd. Ook beantwoordden zij naar aanleiding daarvan de vragen van de Kamerleden Hilde Palland (CDA), Gijs van Dijk (PvdA), Judith Tielen (VVD) en Martin Wörsdörfer (voorzitter) over de voortgang, de kansen en de knelpunten bij Leven Lang Ontwikkelen.

Aan de orde kwamen drie onderwerpen:

Het SER-advies private scholingsmiddelen, waarin geconstateerd wordt dat er grote behoefte is aan goede en betrouwbare informatie over zowel publieke als private scholingsmogelijkheden en de financiering daarvan. Daarnaast werd het belang van advies en ondersteuning besproken, om individuen te helpen bij het maken van loopbaankeuzes en kiezen van passende scholing.

Het kennisdocument ‘Van-werk-naar werk’ dat op verzoek van de Denktank Coronacrisis door de SER werd opgesteld rond de vraag welke lessen getrokken kunnen worden uit de bestaande initiatieven voor Leven Lang Ontwikkelen en van werk (en werkloosheid) naar werk en voor de crisis- en herstartfase. Belangrijk is dat er bruggen gebouwd worden om de overstap van werk naar werk te maken, waarbij de mens centraal staat, en niet de regelingen of organisaties.

De voortgangsrapportage van de SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen Najaar 2019-najaar 2020. Waarin ingegaan wordt op de thema’s en doorbraken die in 2019 en 2020 centraal stonden en op de uitbouw van het landelijke netwerk.