Fusie SCOOR en RMZO is een feit

Op 1 juli 2019 zijn Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het register voor Medezeggenschapsopleiders (RMZO) gefuseerd tot de Stichting SCOOR-RMZO.
Logo SCOOR-RMZO

Kwaliteitsbevordering

Deze krachtenbundeling betekent dat de kwaliteitsbevordering van opleidingen in de medezeggenschapsmarkt efficiënter is georganiseerd. SCOOR was het keurmerk voor opleidingsbureaus en RMZO was het keurmerk voor de opleiders en adviseurs. Het nieuwe keurmerk is er voor alle opleiders in de medezeggenschap. 

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden door certificering van or-opleidingsbureaus en van opleiders in een kwaliteitsregister. Zo weten ondernemingsraden en bestuurders van ondernemingen dat deze bureaus en opleiders garant staan voor kwalitatief goede cursussen en trainingen. 

In de loop van deze zomer wordt de nieuwe website van SCOOR-RMZO gelanceerd.

Publiciteit

In de scholingsspecial van OR magazine van 12 juli, is een artikel gewijd aan de fusie SCOOR-RMZO. Ook staat hierin een artikel van de SER over het belang van goede scholing voor or-leden. De SER heeft een gratis stappenplan voor een scholingsplan voor or-leden ontwikkeld, en kan or-leden met het SCOOR-RMZO register wegwijs maken in opleidingsland.

Huisvesting bij de SER

De nieuwe stichting wordt ondergebracht bij de SER, waar veel kennis en expertise over medezeggenschap in huis is. Dit past bij de wettelijke taak van de SER om medezeggenschap te bevorderen. De SER stelt capaciteit ter beschikking om het bestuur van SCOOR-RMZO te ondersteunen bij haar werkzaamheden.