Evaluatierapport kansrijke koppeling

In een nieuw rapport wordt de aanpak ‘kansrijke Koppeling’ geëvalueerd. Met deze aanpak worden statushouders aan de hand van hun werkervaring gekoppeld aan gemeenten.
Automonteur Shutterstock
Sinds 2016 worden statushouders gescreend op arbeidsverleden en opleiding. Zo kunnen ze in een regio geplaatst worden waar behoefte is aan hun kwalificaties: de ‘kansrijke koppeling’. 

In het rapport worden de verschillende stappen binnen de aanpak beschreven en onderzocht: het screeningsgesprek, het regioadvies, de koppeling met de gemeente en het traject na de koppeling. 

De onderzoekers constateren onder andere dat vergunninghouders niet altijd relevante werkervaring hebben, waarmee ze in Nederland direct verder kunnen. Toch wordt de aanpak als zinvol beoordeeld, omdat deze de integratiekansen van statushouders kan bevorderen. 

Meer informatie: