Dialoogbijeenkomst over pensioenen

Vanmiddag vindt onder leiding van Mariëtte Hamer een brede dialoogbijeenkomst plaats over de pensioenverkenning die de SER in mei heeft uitgebracht. Zowel ouderen als jongeren, werkenden en studenten, doen mee aan de discussie. De SER-Commissie Toekomst Pensioenstelsel wil graag horen hoe zij aankijken tegen de variant die de SER heeft verkend: persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. De uitkomsten van deze bijeenkomst zal de SER verwerken in een brief van bevindingen aan het kabinet.
Dialoogbijeenkomst Pensioenverkenning.
Bekijk hier de animatie over de verkenning