Stigas vraagt aandacht voor het gevaar van blootstelling aan stof

Blootstelling aan stof komt in de agrarische sector veel voor. In de praktijk zijn werkgevers en werknemers zich onvoldoende bewust van de gezondheidsrisico’s voor longen en luchtwegen. Met de campagne ‘Pak stof aan’ wil Stigas daaraan werken. Stigas is het kennisinstituut voor veilig en gezond werken in de agrarische sector.
Tractor rijdt op een stoffig veld Foto: rechtenvrij
Het komende jaar gaat Stigas verhalen uit de praktijk verspreiden. Daarnaast biedt de organisatie ook advies en ondersteuning aan bedrijven. Ter plekke worden metingen verricht en gezondheidschecks gedaan. Stigas werkt ook aan de ontwikkeling van een stoftest. 

Het initiatief van Stigas past in de campagne 'Veilig werken met [gevaarlijke] stoffen', die loopt vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid . Het is een voorbeeld van hoe een dergelijke campagne binnen een specifieke branche of sector vorm kan krijgen.

Meer informatie: