Arbocatalogi nu zes jaar geldig

De Inspectie SZW heeft een aantal regels rond arbocatalogi aangepast. Zo is een positieve toetsing door de inspectie nu zes jaar geldig.
Arbeidsomstandigheden. Veilig werken. © Wilmar Dik
Deze maatregelen zijn terug te vinden in een nieuwe beleidsregel. Deze is tot stand gekomen in nauw overleg met de Stichting van de Arbeid.

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers hoe ze voldoen aan de regels rond gezond en veilig werken. Bijvoorbeeld het maximale geluidsniveau. Een arbocatalogus kan voor een bedrijf of voor een branche geschreven zijn. Arbocatalogi worden getoetst door de Inspectie SZW. 

Verbeterpunten

De nieuwe beleidsregels brengen verschillende verbeterpunten met zich mee. Zo is het toetsingsproces duidelijker en efficiënter gemaakt. Daarnaast bleken sommige arbocatalogi door veranderingen in wetenschap en techniek verouderd. Met de nieuwe beleidsregels wil de overheid de actualisering van arbocatalogi stimuleren. 

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De geldigheidstermijn van een positieve toetsing door de Inspectie SZW is nu 6 jaar. Indieners krijgen na 5 jaar een brief van de Inspectie SZW. Daarna is er nog één jaar om de – zo nodig – aangepaste catalogus opnieuw ter toetsing voor te leggen. 
  • De arbocatalogus moet bij iedere maatregel vermelden van welk arbo-risico deze een invulling is.
  • De Inspectie SZW geeft meer informatie over hoe de toetsing in zijn werk gaat en wat de status is van een positief getoetste arbocatalogus bij bedrijfsinspecties.

Meer informatie: