Zuyderland wint Driehoek 3D Trofee

Zuyderland heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen, de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad, de raad van commissarissen en het bestuur of de directie.
3D trofee ©SER
Naast Zuyderland zijn ook Alfa Top-Holding B.V. en Stedin Groep genomineerd. De keuze was niet eenvoudig maar bij Zuyderland is het structurele en informele overleg met alle stakeholders het meest verankerd. Zij scoren ook het hoogst op een driehoek die actief is op strategisch niveau met robuust overleg. Alfa Top-Holding B.V. en Stedin Groep zijn meer dan terecht genomineerd. Alle drie de organisaties werken aantoonbaar aan hun professionalisering.

Alfa Top-Holding B.V. en Stedin Groep terecht genomineerd

Bij Alfa Top-Holding B.V. zijn werknemers feitelijk mede-eigenaar van de coöperatie. De jury is onder de indruk omdat alle partners in de driehoek aantoonbaar werken aan het professionaliseren van het overleg. Zo is de ondernemingsraad meegenomen in het verbeterprogramma kwaliteit, een strategisch speerpunt voor de hele sector. Alfa verdient (zo die er is) een aanmoedigingsprijs omdat het een organisatie is waar de WOR niet bepaald naadloos op aansluit en waar men wel met elkaar zoekt hoe dan vorm te geven aan medezeggenschap. Opvallend is ook het duurzaamheidsbeleid met internationale standaard.

Bij Stedin Groep is met elkaar een effectieve laagdrempelige overlegstructuur ontwikkeld waarbij de procedures vanuit eigen rollen en verantwoordelijkheden vormgegeven worden. De professionaliteit blijkt uit het prachtige Dashboard Medezeggenschap. De ondernemingsraad signaleert proactief en wordt in een vroeg stadium betrokken bij onder andere de strategische besluitvorming inzake de energietransitie, zowel wat de gevolgen voor de organisatie betreft als die voor de medewerkers. De jury vindt het bijzonder dat in relatief korte tijd, Stedin is sinds 2017 zelfstandig, formeel en informeel overleg in de driehoek tot stand is gekomen met medezeggenschap waarbij veel werknemers zich betrokken voelen.

Zuyderland: ook in een COVID-19 crisis elkaar strategisch vinden

Zuyderland is ontstaan uit een fusie in 2015 van meerdere Cure en Care instellingen. De jury is onder de indruk hoe op strategisch niveau door alle partners vorm en inhoud aan het overleg in de driehoek wordt gegeven. Men weet elkaar formeel en informeel te vinden. De RvT neemt direct contact op met de werkvloer en bij een onverwachte financiële crisis neemt de COR verantwoordelijkheid en heeft aantoonbaar strategische invloed. Ook bij de recente COVID-19 crisis is er een hoge overlegfrequentie en afstemming en weet men samen vorm te geven aan allerlei vraagstukken in deze grote en zeer gecompliceerde organisatie. Er is sprake van een stevige vertrouwensbasis op alle niveaus en dat maakt Zuyderland tot een inspirerend voorbeeld en winnaar van de Driehoek 3D Trofee 2020/2021.

Driehoek 3D Trofee

De Driehoek 3D Trofee, een plastiek, is vandaag tijdens een webinar van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) digitaal uitgereikt. De driehoek staat voor de drie partners: medezeggenschap, toezicht, bestuur. 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit/inclusiviteit. De jury staat onder voorzitterschap van Pauline van der Meer Mohr. De AMG is een samenwerkingsverband tussen AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, Nationaal Register, NCD, SBI Formaat, VCP, De Voort Advocaten, SER, VNO-NCW en WissemaGroup.

Meer informatie:

Voor meer informatie en het uitgebreide juryrapport met openbare cases: Tonny Groen (coördinator prijs), tonny.groen@fnv.nl, 06 33 31 30 05.

Zie ook www.medezeggenschap-en-governance.nl voor de bundel “Strategische medezeggenschap”, een uitgave van AMG/FNV. Hierin staat een analyse en alle juryrapporten met uitgebreide cases van alle genomineerden: KPN, Danone Nederland, de Lichtenvoorde, Tata Steel Nederland, FrieslandCampina, De Volksbank NV, Unilever Nederland, Vitens NV, Zuyderland, Alfa Top-Holding BV en Stedin Groep.