SER ontvangt in 2020 minder fusiemeldingen

In 2020 zijn bij de Sociaal-Economische Raad (SER) 633 fusies en overnames gemeld. Dat is een daling van bijna 10 procent ten opzichte van 2019 (701). Het is de eerste keer sinds 2013 dat het aantal fusiemeldingen daalde ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit kan te maken hebben met de onzekere situatie rondom Covid-19.

Boardroom multinationale onderneming. © Freezingtime, Teun van den Dries

De meeste meldingen hadden betrekking op de dienstensector (275), handel (114) en de not for profit sector (112). Onder de not for profit sector vallen de fusiemeldingen uit de sectoren onderwijs, zorg, cultuur, sport en recreatie

De Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER behandelt klachten over overtreding van de Fusiegedragsregels. In 2020 heeft deze Geschillencommissie vier klachten behandeld, waarvan één een bemiddeling betrof, twee tijdens de behandeling zijn ingetrokken en in één uitspraak is gedaan. De Geschillencommissie oordeelde daarin dat de Fusiegedragsregels niet correct zijn nageleefd.

Fusiegedragsregels

De SER heeft Fusiegedragsregels opgesteld om de belangen van werknemers bij een voorgenomen fusie of overname te beschermen. Op basis van de Fusiegedragsregels moeten ondernemingen fusie- of overnameplannen tijdig melden aan de betrokken vakbonden en de SER. Dit moet op een zodanig moment gebeuren dat de vakbonden via overleg met de fusiepartijen nog wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het tot stand komen van de fusie of overname en de uitvoering daarvan. De vakbonden moeten ook hun oordeel mee kunnen geven aan de ondernemingsraad die het oordeel dan bij zijn advies aan de ondernemer kan betrekken. De Fusiegedragsregels gelden voor het bedrijfsleven en - voor zover de organisatie op de markt opereert én bedrijfsmatig is georganiseerd - de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep.

Fusiemeldingen SER 2020

Meer informatie