Rechtvaardige transitie, van abstract doel naar bruikbaar middel Webinar

Rechtvaardig. Haalbaar. Betaalbaar. Iedereen is het er over eens dat dit belangrijke voorwaarden zijn om de energietransitie te laten slagen. Wat betekenen deze begrippen nu precies?

Hoe maak je van kreten op geduldig papier in beleidsnota’s, tastbare, herkenbare en bruikbare instrumenten? Nu de noodzaak voor meer, sneller en strenger klimaatbeleid groeit, wordt het hoog tijd de abstracte termen concreet te maken.  

Om dit vraagstuk te verkennen organiseert de SER op 6 oktober van 10.00 tot 11.30 uur het webinar Rechtvaardige transitie, van abstract doel naar bruikbaar middel. Een verkenning naar binnenlandse en buitenlandse opvattingen. Onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer en dagvoorzitter Werner Schouten gaan we het begrip, meer handen en voeten geven.

Bekijk het webinar terug

Wat kun je verwachten?

  • Opvattingen van sociale partners, milieubeweging en het Ministerie van EZK
  • Internationale inspiratie: Jim Skea, voorzitter Just transition commission Schotland
  • Prikkelende opinies: Frank Kalshoven, directeur Argumentenfabriek en columnist De Volkskrant en Louise van Schaik, afdelingshoofd en senior research Fellow Instituut Clingendael