Webinar ‘Waarom verplichte duurzaamheidsrapportage relevant is voor alle ondernemingen’ Webinar

Op 8 juni 2022 tussen 16.00 en 17.00 uur vond het online webinar ‘Waarom verplichte duurzaamheidsrapportage relevant is voor alle ondernemingen’ plaats.

Verplichte duurzaamheidsrapportage

De Europese Commissie publiceerde in 2021 een voorstel voor een EU-richtlijn duurzaamheidsrapportages (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). Naar verwachting zal deze CSRD op korte termijn definitief worden. De CSRD verplicht duizenden ondernemingen tot duurzaamheidsrapportage. Aan de EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) is verzocht om European Sustainability Reporting Standards (ESRS) te ontwikkelen, waarvan de eerste voorstellen onlangs zijn gepubliceerd. Deze toekomstige regelgeving zal naar verwachting grote effecten hebben op vele ondernemingen.

Terugkijken

Programma

Deskundigen van de Sociaal-Economische Raad en de Raad voor de Jaarverslaggeving gaan in op de CSRD en ESRS op vragen als:

  • Wat is de CSRD?
  • Wat zijn de voorstellen voor ESRS, wat is het doel en hoe past dit in het grotere plaatje van EU-wetgeving & internationale ontwikkelingen?
  • Waarom het belangrijk?
  • Hoe helpt het ondernemingen om zich voor te bereiden op de toekomst in bredere zin (niet alleen vanuit wetgevingsperspectief)?

De CSRD en de ESRS lichten we toe vanuit verschillende perspectieven en gebruikers. Ook delen we tips over het vinden van de juiste informatie en het opzetten van een duurzaamheidsrapportage.

Voor wie?

Top managers van ondernemingen en andere personen die bij ondernemingen verantwoordelijk zijn of worden voor duurzaamheidsrapportage en andere geïnteresseerden. 

Sprekers

Alexandra van Selm
Alexandra van Selm – Programma Directeur Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij de Sociaal-Economische Raad (SER) | LinkedIn
Gerard van Santen
Gerard van Santen – Partner bij Ernst & Young | LinkedIn
Simon Braaksma
Simon Braaksma - Senior Director bij Royal Philips NV | LinkedIn
Eva Eijkelenboom
Eva Eijkelenboom - Advisor Accountancy & corporate governance | VNO-NCW | MKB-Nederland & Assistant Professor | Erasmus School of Law | LinkedIn
Fleur Meerman
Fleur Meerman - Senior beleidsadviseur - Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij de Sociaal-Economische Raad (SER) | LinkedIn
 
 
 
Logo SER Logo Raad voor de jaarverslaggeving