Naar een verantwoorde digitale samenleving: van kwesties naar acties Evenement

De Nederlandse samenleving digitaliseert in een rap tempo. Kan iedereen straks nog meedoen? Hoe garanderen we in de toekomst privacy en veiligheid? En hoe kan Nederland voorloper worden in maatschappelijk verantwoorde digitalseren? De SER ging in gesprek met ruim 100 belangrijke spelers uit het veld.

De deelnemers bespraken zeven maatschappelijke en ethische kwesties die samenhangen met digitalisering: privacy, autonomie, veiligheid, controle over technologie, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en machtsverhoudingen. Deze kwesties waren eerder in het Rathenau rapport Opwaarderen: Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving gesignaleerd.

Tijdens de eerste bijeenkomst van 6 december 2017 kwamen de aanwezigen tot de conclusie dat er 12 gebieden zijn die om actie vragen. Op basis van deze actiegebieden heeft SER / Rathenau een lijst van 12 ontwerpvragen opgesteld, die op 25 januari 2018 tijdens het tweede deel van de werkconferentie door de deelnemers verder zijn uitgewerkt.

Nederland kan op het gebied van digitalisering en publieke waarden een internationale voorloperrol spelen, maar  dat vereist een multidisciplinaire aanpak en digitaal vaardige en kritische burgers.

Meer informatie

Wilt u meer weten over digitalisering en arbeidsmarkt? Ga dan naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.

Zie ook: verslag van de bijeenkomst op 6 december 2017 (pdf)

Please accept marketing-cookies to watch this video.