Tinbergen Today Evenement

Draagvlak in een gefragmenteerde samenleving

De invloed van Jan Tinbergen op het sociaal-economische bestuursmodel in Nederland is goed zichtbaar. De feiten en academische analyses vinden hun plek in de Nederlandse maatschappelijke besluitvorming en de door Tinbergen benadrukte scheiding tussen doelen en instrumenten blijft een relevant uitgangspunt. Instituties als CBS, de planbureaus, SER, DNB en departementen spelen daarbij een belangrijke eigen rol.

Sinds het ontstaan van dit model is de maatschappij echter veranderd. Jan Tinbergen leefde in een wereld waarin feiten en analyses aan experts voorbehouden waren. De bestuurlijke voorhoede sloot namens een vaste achterban compromissen. Nu worden feiten en daarop gebaseerde analyses regelmatig als nep terzijde geschoven. Mensen identificeren zich in mindere mate met een zuil, vakbeweging of brancheorganisatie, maar nemen eigen beslissingen.

Een gemeenschappelijke feitenbasis, een gedeeld analysekader en het sluiten van compromissen blijft echter nodig om de samenleving goed te laten functioneren, zo wordt vaak gesteld. Hoe blijft de erfenis van Tinbergen vitaal en effectief?

Daarom organiseren de SER en ESB een conferentie. Dit gebeurt in samenwerking met CBS, CPB, DNB en het ministerie van EZK en met steun van het Instituut Gak. Deze conferentie is onderdeel van het Tinbergenjaar, waarin we vieren dat Jan Tinbergen 50 jaar geleden de Nobelprijs voor de economie won, zie www.tinbergentoday.nl.

Programma (PDF)

Meer informatie

Tinbergen-conferentie over draagvlak in een gefragmenteerde samenleving Jan Tinbergen (vooraan, tweede van links) raadsvergadering SER | © Loopuit & Reichenfeld BV