Stakeholderconsultatie sectorale samenwerking Evenement

onder vernieuwd internationaal MVO-beleid

Op dinsdag 9 maart 2021 van 14:00 uur tot 15.30 uur organiseren de SER en het ministerie van Buitenlandse Zaken een online stakeholderconsultatie over sectorale samenwerking onder het toekomstige internationaal MVO-beleid. Tijdens deze consultatie kun je input geven aan het ministerie van Buitenlandse Zaken op de invulling hiervan.

Stakeholderconsultatie sectorale samenwerking  onder vernieuwd internationaal MVO-beleid

Sectorale samenwerking onder vernieuwd internationaal MVO-beleid

Op 16 oktober 2020 heeft het kabinet een besluit genomen over de hoofdlijnen van nieuw internationaal MVO-beleid. Een internationale MVO-verplichting, bij voorkeur op Europees niveau, is het belangrijkste element van het nieuwe internationaal MVO-beleid. Het kabinet neemt daarnaast aanvullende maatregelen die bedrijven stimuleren om beter hun verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van hun activiteiten (of die van hun zakelijke relaties) op mens en milieu over de grens.

Eén van deze maatregelen is sectorale samenwerking. Dit staat in de beleidsnota en de kamerbrief die aan de Tweede Kamer zijn gestuurd. Deze vormen het resultaat van de adviezen, evaluaties en onderzoeken van de afgelopen periode. Het SER-advies "Samen naar duurzame ketenimpact" was input voor het nieuwe beleid.

Programma

Het ministerie van Buitenlandse Zaken licht de uitkomsten van de IMVO-nota kort toe met speciale aandacht voor de sectorale samenwerking. Na deze korte inleiding kun je reageren op een aantal vragen en stellingen.

De beoogde opbrengst van de bijeenkomst is om veel input bij de deelnemers op te halen over doel en doelgroepen van sectorale samenwerking onder het toekomstige beleid. Onderdeel daarvan is de manier waarop sectorale samenwerking zich kan verhouden tot een brede gepaste zorgvuldigheidsverplichting en andere onderdelen van de beleidsmix. Tevens komen de rollen aan de orde die het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld kunnen spelen in sectorale samenwerking.

Aanmelden

Deze bijeenkomst vindt online plaats. Mogelijk zijn meerdere personen uit jouw organisatie uitgenodigd. We vragen je om maximaal twee personen per organisatie af te vaardigen en intern de input af te stemmen. Aanmelden kan voor 5 maart via deze link