Slimmer en diverser samenwerken – met or, bestuurder en toezichthouder Evenement

Vind je het als or, bestuurder of commissaris/toezichthouder belangrijk om het talent van medewerkers beter te gebruiken? Zijn jullie in je organisatie op zoek naar een andere manier van werken? Willen jullie een diverse doelgroep aanspreken met je organisatie? En zijn jullie daar met elkaar over in gesprek of zouden jullie dat graag willen?

Doe dan donderdag 17 juni van 13.00 tot 16.30 uur mee aan het SER-webinar ‘slimmer en diverser samenwerken – met or, bestuurder en toezichthouder’. Tijdens deze middag ervaar je hoe een organisatie dankzij sociale innovatie en diversiteit succesvoller kan zijn. Samenwerking met medewerkers is daarbij cruciaal. Maar we onthullen ook de valkuilen.

Webiner Slimmer en diverser samenwerken

Programma

Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal-Economische Raad) en Steven van Eijck (kroonlid) openen het webinar. Henk Volberda, hoogleraar Strategie en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam, en Saniye Ҫelik, Lector Diversiteit en Inclusie Hogeschool Leiden en opleider Universiteit Leiden (CPL), kaderen de onderwerpen in. Na hun inleiding volgt telkens breakout-sessies. Je kunt telkens kiezen uit een van de vijf sessies waarin je inspiratie krijgt door de praktijkvoorbeelden van organisaties die aansluiten bij jouw praktijksituatie. Tot slot is er een plenaire terugkoppeling.

Bekijk het beeldverslag van het webinar

Presentaties Henk Volberda en Saniye Ҫelik

De presentaties van Henk Volberda, hoogleraar Strategie en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam, en Saniye Ҫelik, Lector Diversiteit en Inclusie Hogeschool Leiden en opleider Universiteit Leiden (CPL) vind je hieronder:

Kijk ook de parallelsessies terug. Je vind een link per sessie hieronder:

Young Capital: Bevlogen aan het werk! (Youtube)
Sprekers:
Ineke Kooistra
Elbrich Batstra

TanteLouise: De beste zorg leveren met optimale ondersteuning van technologische innovaties (Youtube)
Spreker:
Matthieu Arendse

Waterschap Aa en Maas: De medewerker is de opdrachtgever van de innovatie (Youtube)
Presentatie (pdf)
Sprekers:
Piet Sennema
Leona van der Wiel
Waterschap Aa Maas

CroonWolter&Dros: Kraamkamer sociale innovatie (Youtube)
Presentatie Sociale innovatie in de praktijk (pdf)
Presentatie Kraamkamer sociale innovatie (pdf)
Presentatie 'De Ideeënbank' (pdf)
Filmpje De Kraankamer
Sprekers:
Harold Vreeburg
Turgut Akca

Acadamy Het Dorp: Samenwerken in de keten met duidelijke verwachtingen (Youtube)
Presentatie (pdf)
Sprekers:
Brigitte Boon
Tim Kroesbergen
Ruud de Nooij

Rabobank: Diversiteit en Inclusie in de driehoek (Youtube)
Presentatie (pdf)
Sprekers:
Ekin Hayat
Robert-Jan van Rhee
Marjan Trompetter

HVO-Querido: Diversiteit van onderop (Youtube)
Presentatie (pdf)
Sprekers:
Diana Visser
Douwe van Riet
Ilham Ahllakhe

Nationale Politie: Mensgericht leiderschap (Youtube)
Presentatie (pdf)

Sprekers:
Jacob Poot
Ton Louhenapessy

Tauw Nederland: Samen werkt! (Youtube)
Presentatie (pdf)
Sprekers:
Ralph van Roessel
Yacintha Mulder
Mirjam van der Plas