Nationale Skills Strategie Dialoogbijeenkomsten Evenement

Op maandag 21 maart vond de eerste dialoogbijeenkomst plaats over een Skills Strategie voor Nederland, die is toegespitst op het postinitieel leren. Het kabinet en de SER zijn met ondersteuning van de OESO gezamenlijk aan dit traject begonnen dat moet leiden tot een langetermijn skills agenda. Deze agenda moet de kwaliteit en inzet van menselijk kapitaal versterken en bijdragen aan een lerende, responsieve en inclusieve samenleving.

De OESO organiseerde in 2016 samen met de ministeries van OCW, SZW, EZ, Financiën en de SER drie skills-strategie dialoogbijeenkomsten. Het OESO-team werkte de resultaten van de eerste bijeenkomst uit tot een lijst met circa 10 tot 15 prioriteiten. Tijdens de tweede dialoogbijeenkomst (12 mei 2016) gingen de deelnemers met deze prioriteiten aan de slag en brachten verdieping aan. Tijdens de laats bijeenkomst (8 september 2016) konden de deelnemers meepraten over de hoofdlijnen voor het eindrapport dat begin 2017 door de OESO is opgeleverd.

Tijdens de drie bijeenkomsten benutten we graag kennis en praktijkervaring om de kansen en uitdagingen voor Nederland op het gebied van ontwikkeling, activering en benutting van skills te identificeren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Nationale Skills Strategie en arbeidsmarkt? Ga dan naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.