Regionale samenwerking voor de arbeidsmarkt: Sneller en effectiever opereren op de arbeidsmarkt Congres

Praat mee over de toekomst van de regionale arbeidsmarkt! De Stichting van de Arbeid en de SER nodigen u van harte uit om op 19 juni met medebestuurders en beleidsbepalers stappen te zetten naar regionale samenwerking op de arbeidsmarkt.

Robotisering, digitalisering, de energietransitie en circulaire economie doen zich voelen in de arbeidsmarkt. De SER adviseerde eerder dat inzetten op leven lang ontwikkelen en een goed werkende arbeidsmarkt belangrijk zijn om met deze uitdagingen om te gaan. Ook adviseerde de SER dat de rol van sociale partners in de (regionale) sociale zekerheidsinfrastructuur moet worden vergroot. Via pilots is inmiddels praktijkervaring opgebouwd (zie subsidieregeling Doorstart naar werk samenwerken en regie arbeidsmarkt). Eind 2019 vindt hiervan de eindevaluatie plaats.

Kom en praat mee

Al enkele jaren werken sociale partners en regionale partijen zoals gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen samen bij van-werk-naar-werk-activiteiten. Er ontstaat zicht op wat wel en niet werkt, en wat nodig is aan (regionale) samenwerking en dienstverlening voor een werkende arbeidsmarkt. Als betrokken bestuurders en beleidsbepalers bent u van harte welkom om mee te praten en mede richting te geven aan de doorontwikkeling van de regionale samenwerking.

Programma

Het programma bestaat uit een plenair deel met Prof. Dr. Pierre Koning, hoogleraar Arbeidseconomie, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Leiden. Prof. Koning spreekt over arbeidsmarktdienstverlening.
Het panel van bestuurders van sociale partners, politici, gemeenten en UWV zullen zich uitspreken over arbeidsmarktdienstverlening, regie en samenwerking in de toekomst. Tevens bieden wij twee workshoprondes aan over o.a. dienstverlening aan met ontslag bedreigden, eigen regie in loopbaan en werk, het nieuwe matchen en samenwerking en regie op de regionale arbeidsmarkt.

Voor wie?

De bijeenkomst is gericht op bestuurders, beleidsbepalers en projectleiders van landelijke en regionale werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten, UWV, regionale werkbedrijven en arbeidsmarktplatforms, experts en het ministerie van SZW.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar de themapagina of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.