Regiobijeenkomst Utrecht Evenement

Op 13 juni konden inwoners uit Utrecht en omstreken hun stem laten horen aan de gesprekstafels van het Klimaatakkoord.

Hoofdonderhandelaar van het Klimaatakkoord, Ed Nijpels, en andere mensen achter het Klimaatakkoord waren in Utrecht aanwezig. Zij vertelden waar ze mee bezig zijn en wat dat voor de aanwezigen betekent. Ook waren ze benieuwd naar de vragen, wensen, zorgen en ideeën van de bezoekers.

Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde: luchtvaart, CO2 uitstoot tijdens productie, klimaatimpact doorberekenen in de prijs van kleding, en de ondersteuning van burgerinitiatieven.

Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord - Burgerparticipatie

Het Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven de ‘voorstellen voor hoofdlijnen’. Het is nu aan het kabinet en de Tweede Kamer om met richtinggevende keuzes te komen. Daarna kunnen de partijen de hoofdlijnen uitwerken in concrete en bindende afspraken. In het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord is ook een hoofdstuk burgerparticipatie opgenomen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Klimaatakkoord? Ga naar de themapagina of kijk op de website klimaatakkoord.nl.