Raadsvergadering augustus Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 30 augustus in de raadzaal van het SER-gebouw. De aanvangstijd is 10.15 uur.
De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen vanaf de publieke tribune de beraadslagingen volgen. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het SER-gebouw. Aanvangstijd: 10.15 uur.

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen
  3. Verslag 21 juni 2019
  4. Actualiteiten
  5. Verkenning ‘Overleg met en consultatie van de sociale partners in de publieke sector
  6. Verkenning Ontplooiingskansen Jongeren: ‘Hoge verwachtingen, Kansen en belemmeringen van jongeren in 2019
  7. Rondvraag en sluiting

Download agenda (pdf)