Raadsvergadering mei Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 24 mei in de raadzaal van het SER-gebouw. De aanvangstijd is 10.15 uur.

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen vanaf de publieke tribune de beraadslagingen volgen. 


AGENDA

1. Opening

2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen (pdf)
- Wijziging instellingsverordening CKA (pdf)

3. Verslag 12 april 2019 (pdf)

4. Actualiteiten

5. Verkenning Integratie door werk

6. Rondvraag en sluiting