Raadsvergadering januari Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 24 januari in de raadzaal van het SER-gebouw. De aanvangstijd is 10.15 uur.

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen vanaf de publieke tribune de beraadslagingen volgen.  


  1. Opening
  2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen (pdf)
  3. Verslag van de raadsbijeenkomst van vrijdag 13 december 2019 (pdf)
  4. Actualiteiten: Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn
  5. Bespreking rapport Volatiliteit economie 
  6. Klimaatbeleid: Uitvoering van het Nederlandse Klimaatakkoord en de green deal van de Europese Commissie
  7. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda in pdf.