Raadsvergadering juni Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 21 juni in de raadzaal van het SER-gebouw. De aanvangstijd is 10.15 uur.

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen vanaf de publieke tribune de beraadslagingen volgen. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het SER-gebouw. Aanvangstijd: 10.15 uur.


Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen
  3. Verslag 24 mei 2019
  4. Actualiteiten
  5. Advies Naar een nieuw pensioenstelsel
  6. Rondvraag en sluiting

Download agenda (pdf)