Raadsvergadering februari Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 21 februari in de raadzaal van het SER-gebouw. De aanvangstijd is 10.15 uur.

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen vanaf de publieke tribune de beraadslagingen volgen. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het SER-gebouw. Aanvangstijd: 10.15 uur.


  1. Opening
  2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen (pdf)
  3. Verslag van de vergadering van vrijdag 24 januari 2020 (pdf)
  4. Actualiteiten
  5.  Presentatie Werkcode financiële en verzekeringssector
  6.  Presentatie van Laura van Geest over Beter Onderbouwd Beleid
  7. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda in pdf.