Raadsvergadering januari Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 21 januari 2022 De aanvangstijd is 10.15 uur.

  1. Opening en actualiteiten
  2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen
  3. Verslag van de vergadering van vrijdag 19 november jl. 
  4. Presentatie Verkenning “Veelbelovend” Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2021
  5. Inleiding Mariëtte Hamer op het regeerakkoord, reflectie van Ingrid Thijssen en Tuur Elzinga
    Daarna gesprek in vijf break-out rooms over Woningmarkt, Jongeren, Ongelijkheid, Arbeidsmarkt en Klimaat.
  6. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda in pdf

Bekijk de raadsvergadering van 21 januari terug.

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen via livestream de beraadslagingen volgen van 10.15 uur tot 10.50 uur en van 11.45 uur tot 12.00 uur. Vanwege de coronasituatie is het niet mogelijk plaats te nemen op de publieke tribune. Aanvangstijd: 10.15 uur.