Raadsvergadering maart Raadsvergadering

In het kader van de aanscherping van de maatregelen om het coronavirus in te dammen is besloten om de raadsvergadering van aanstaande vrijdag 20 maart te annuleren.
De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen vanaf de publieke tribune de beraadslagingen volgen. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het SER-gebouw. Aanvangstijd: 10.15 uur.

Download de volledige agenda in pdf