Raadsvergadering november Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 19 november 2021. De aanvangstijd is 10.15 uur.

  1. Opening en actualiteiten
  2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen
  3. Verslag van de vergadering van vrijdag 15 oktober jl. (R/2992)
  4. Aftrap werkgroep digitale transitie (R/2993)
  5. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda in pdf.

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Vanwege de coronasituatie zal de raadsvergadering gestreamd worden. Belangstellenden kunnen via livestream de beraadslagingen volgen.