Raadsvergadering juni Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 19 juni in de raadzaal van het SER-gebouw. De aanvangstijd is 10.15 uur.
 1. Opening
 2. Welkom aan Jacqueline Prins, de nieuwe Algemeen Secretaris van de SER.
 3. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen
 4. Verslag van de vergadering van vrijdag 21 februari 2020 
 5. Actualiteiten
  - Gedachtenwisseling over effecten van de Coronacrisis
  - Adviezen van de Denktank Corona (thema 'aanpak coronacrisis')
 6. Korte toelichting op de preambule behorende bij de verkenning Toekomstbestendige zorg
 7. Korte presentatie advies biosensoring en biomonitoring
 8. Rondvraag en sluiting

 

Download de volledige agenda in pdf .

 

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen via livestream de beraadslagingen volgen. Vanwege de coronasituatie is het niet mogelijk plaats te nemen op de publieke tribune. Aanvangstijd: 10.15 uur.