Raadsvergadering september Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 18 september in de raadzaal van het SER-gebouw. De aanvangstijd is 10.15 uur.
  1. Opening
  2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen
  3. Verslag van de vergadering van vrijdag 19 juni 2020
  4. Actualiteiten
  5. Vaststellen advies Toekomstbeleid internationaal MVO
  6. SER scriptieprijs
  7. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda in pdf.


De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen via livestream de beraadslagingen volgen. Vanwege de coronasituatie is het niet mogelijk plaats te nemen op de publieke tribune. Aanvangstijd: 10.15 uur.