Raadsvergadering juni Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 18 juni.

 1. Opening en actualiteiten
 2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen 
  Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur:
  - Briefadvies Een kansrijke start voor alle kinderen: Naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar
  - Briefadvies Jeugdzorg: van systemen naar mensen: Tien aanbevelingen voor de korte termijn
  - SER-verkenning Naar duurzame toekomstperspectieven voor de landbouw
 3. Verslag van de vergadering van vrijdag 16 april 2021 
 4. Vaststelling MLT-advies 
 5. Vaststelling advies Bevordering Gelijke Kansen 
 6. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda in pdf.

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen via livestream de beraadslagingen volgen. Vanwege de coronasituatie is het niet mogelijk plaats te nemen op de publieke tribune. Aanvangstijd: 10.15 uur.