Raadsvergadering maart Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 18 maart 2022 De aanvangstijd is 10.15 uur.

  1. Opening en actualiteiten
  2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen
  3. Verslag van de vergadering van vrijdag 21 januari 2022
  4. Vaststellen SER-jaarverslag 2021
  5. Gesprek n.a.v. adviesaanvraag over sociaal-economische gezondheidsverschillen
  6. Afscheid voorzitter
  7. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda in pdf

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar.