Raadsvergadering september Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 17 september in de raadzaal van het SER-gebouw. De aanvangstijd is 10.15 uur.

  1. Opening en actualiteiten
  2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen
  3. Verslag van de vergadering van vrijdag 18 juni 2021
  4. Presentatie Verkenning Werken zonder armoede
  5. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda in pdf.

 

Belangstellenden kunnen via livestream de beraadslagingen volgen. Vanwege de coronasituatie is het niet mogelijk plaats te nemen op de publieke tribune. Aanvangstijd: 10.15 uur.